Sadržaj:

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2024. godinu ………………………………….   stranica 493.
 2. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu …….. stranica 522.
 3. Izmjene Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2024 godinu ………………………….. stranica 353.
 4. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina za 2024. godinu ………………………….. stranica 539.
 5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu …………………………….. stranica 540.
 6. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na IV Izmjenu plana nabave ……………. stranica 543.
 7. Izmjene Plana nabave za 2024. godinu …………………………………………………………………………….. stranica 544.
 8. Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području Općine Marina ……….. stranica 557.
 9. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenih u dječjem vrtiću Marina……………………………………………………………………… stranica 564.
 10. Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o uređenju i održavanju čistoće plaža na području Općine Marina…………………………………………………………………………… stranica 565.
 11. Ugovor o uređivanju i održavanju čistoće plaža na području Općine Marina ………………………… stranica 566.
 12. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz Ponovljenog javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Marina………………………………. stranica 569.
 13. Odluka o redu na Pomorskom dobru na području Općine Marina ………………………………………… stranica 574.

PDF: Službeni glasnik 32-2024

Pin It on Pinterest

Skip to content