PDF: sluzbeni-glasnik-32-2016 (Odluka o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini; Odluka o davanju suglasnosti načelniku za Plan nabave Općine Marina  za 2017. godinu; Izmjena i dopunu plana razvojnih programa za razdoblje 2016. – 2018. godine; Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu; Izmjenu programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2016.godinu; Izmjenu programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu; Izmjenu plana izrade prostornih planova u 2016.godini; Izmjena  programa javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2016. godini;  Izmjene i dopune programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina u 2016. godini; Izmjene programa javnih potreba u športu općine Marina u 2016. godini; Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  tijekom 2017. godine; Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marina u 2016.god.; Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marina /2017.-2020.god.; Odluka o donošenju plana vježbi civilne zaštite za 2017. godinu)

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content