PDF: 33-2013

Sadržaj:

  • Odluka o raspoređivanju sredstava za finaciranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača  (nezavisni vijećnici) za 2014. godinu   ……… stranica 578
  • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Marina               ……… stranica 580.
  •  Plan nabave za 2014. godinu             ……… stranica 593.
  •  Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina                           ……… stranica 598.
  •  Zaključak o pristupanju promjena Statuta Općine Marina                   ……… stranica 599.
  •  Zaključak o obročnoj otplati duga     ……… stranica 600.
  •   Sporazum o obročnoj otplati duga       ……… stranica 601.

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content