Sadržaj:

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2023. godinu ………………… stranica 659.
 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu………………… stranica 673.
 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu………………… stranica 688.
 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2023. godinu………………… stranica 690.
 1. Izmjena i dopuna Plana izrade prostornih planova Općine Marina za 2023. godinu………………… stranica 693.
 1. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na Plana nabave za 2024. godinu………………… stranica 696.
 1. Plana nabave Općine Marina za 2024. godinu………………… stranica 697.
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu………………… stranica 704.
 3. Odluka o davanju kapitalne donacije tvrtki Marinski komunalac d.o.o. ………………… stranica 707.
 4. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće Dječjem vrtiću Marina………………… stranica 708.
 5. Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta………………… stranica 709.
 6. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina………………… stranica 710.
 7. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o kupnji zemljišta za potrebe izgradnje školsko-sportskog objekta s  pripadajućim sadržajima……stranica 711.
 8. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora za kupnju zemljišta za objekt za ispraćaj pokojnika na groblju Pišćine – Vinišće ………………… stranica 717.
 9. Odluka o osiguranju sredstava za financiranje dodatnih obrazovnih materijala za školsku godinu 2023./2024.………………… stranica 721.
 10. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog podsustava zagorskog dijela Općine Marina (Mitlo, Blizna Donja, Blizna Gornja IV. Faza)………………… stranica 722.

 PDF: 34 . službeni glasnik

Pin It on Pinterest

Skip to content