Sadržaj:
1. Proračun Općine Marina za 2022. godinu ……………………………………………… stranica 859.
2. Odluka o izvršenju proračuna za 2022. godinu …………………………………… stranica 891.
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu …………………………………… stranica 898.
4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu ……… stranica 907.
5. Program redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu …………………………………… stranica 908.
6. Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2022. godinu …………………………………………… stranica 913.
7. Program izrade prostornih planova za 2022. godinu ……………………… stranica 915.
8. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu ………………………… stranica 916.
9. Program javnih potreba u športu za 2022. godinu …………………………… stranica 918.
10. Program socijalnih potreba za 2022. godinu ………………………………………… stranica 919.
11. Program javnih potreba razvoja civilnog društva Općine Marina za 2022. godinu …………………………………………………………………………… stranica 920.
12. Program proslave dana mjesnih odbora za 2022. godinu ……………… stranica 921.
13. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2022. godine ……………………………………………… stranica 922.
14. Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Marina od roditelja/skrbnika, korisnika usluga ……………………………………………………… stranica 924.

PDF:Službeni glasnik 35-2021

Pin It on Pinterest

Skip to content