Sadržaj:

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vela Borovica ……………………………… stranica 726.

2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Tunjara“ ……………………………… stranica 730.

3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Marina ……………………………… stranica 734.

4. Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina ……………………………… stranica 738.

PDF: 35

Pin It on Pinterest

Skip to content