Sadržaj:

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2024. godini…………………………………………… stranica 591.

PDF: Službeni glasnik 35-2024

Pin It on Pinterest

Skip to content