Službeni glasnik 36/2017

Sadržaj:

1. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice za obračun komunalne naknade ……………….stranica 415.
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina ……………….stranica 416.
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke i nautičkog centra s obalnim pojasom u Marini ……………….stranica 417.
4. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva dijela nekretnine u Republici Hrvatskoj od strane norveške državljanke Selme Hukanovic ………………….stranica 418.

Pin It on Pinterest

Skip to content