Sadržaj:
1. V. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ………………………… stranica 980
2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za 2021. godinu ………………………………… stranica 998.
3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ………………………………… stranica 1004.
4. Izmjena i dopuna Programa gradnje društvenih djelatnosti za 2021. godinu …………………………………… stranica 1006.
5. Izmjena programa javnih potreba u kulturi u 2021. god ……… stranica 1010.
6. Izmjena Plana izrade Prostornih planova u 2021. godini …… stranica 1011.
7. Izmjena Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina za 2021. godinu ………………………………… stranica 1013.
8. Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu …… stranica 1014.
9. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2021. do 2023. godina ………………………… stranica 1015.
10. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna za financiranje političkih stranaka za 2022. godinu …………………………… stranica 1024.
11. Odluka o davanju suglasnosti načelniku na Plan nabave za 2022. godinu …………………………… stranica 1026.
12. Plan nabave za 2022. godinu ………………………… stranica 1027.
13. Odluka o davanju suglasnosti načelniku na IX Izmjenu Plana nabave za 2021. godinu ………………………… stranica 1036.
14. IX. Izmjena Plana nabave za 2021. godinu …………………………… stranica 1037.
15. Zaključak na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina ……………………………………… stranica 1048.
16. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina ……………………………………………………… stranica 1049.
17. Izmjena Odluke o osiguranju sredstava za financiranje dodatnih obrazovnih materijala za školsku godinu 2021/2022. ……………………………………… stranica 1050.

Službeni glasnik 39-2021

Pin It on Pinterest

Skip to content