Sadržaj
1. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2018. godinu …………… stranica 718.
2. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2018. do 2020. godine …………… stranica 743.
3. Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu …………… stranica 753.
4. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu …………… stranica 757.
5. Izmjena Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2018. godinu …………… stranica 764.
6. Izmjene Plana izrade Prostornih planova za 2018. godinu …………… stranica 768.
7. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina za 2018. godinu …………… stranica 770.
8. Izmjena Programa javnih potreba socijalne Skrbi Općine Marina za 2018. godinu …………… stranica 771.
9. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku na VI Izmjenu Plana nabave za 2018. godinu …………… stranica 772.
10. VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu …………… stranica 773.
11. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na Plan nabave za 2019. god. …………… stranica 785.
12. Plan nabave za 2019. godinu …………… stranica 786.
13. Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova tijekom 2019. godine …………… stranica 792.
14. Odluka o pokretanju procedure stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Marina …………… stranica 794.

PDF: Službeni glasnik 48-2018

Pin It on Pinterest

Skip to content