Službeni glasnik br.31 (Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015.g.; Program redovitog održavanja komunalne  infrasrukture za 2015.g.; Plan izrade prostornih planova u 2015.g.; Program nabave računala i računalne opreme u 2015.g.; Program korištenja sredstava za male komunalne akcije u proračunu za 2015.g.; Program javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2015.g.; Program javnih potreba u športu Općine Marina u 2015.g.; Program javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina u 2015.g.; Program proslave dana mjesnih odbora Općine Marina u 2015.g.; Plan nabave za 2015.g.; Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu kanti za miješani komunalni otpad; Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona; )

Pin It on Pinterest

Skip to content