PDF: 05-2011 ( Rješenje o o određivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine Marina za 2011. godinu,; Plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom za 2011.g.; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga trgovačkog društva “Vodovoda i kanalizacija” d.o.o. Split na svom vodoopskrbnom području)

Pin It on Pinterest

Skip to content