PDF: 08-2013

Sadržaj:

 • Odluka o izradi ciljenih izmjena i dopuna
 • Urbanističkog plana uređenja 4.2. „Barbašnjevica-Banovi“
 • Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Marina
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registratornog  gradiva
 • Zaključak o garanciji za izgradnju Južnog spoja
 • Odluka o pristupanju promjena Statuta Općine Marina
 • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
 • Dopuna Plana nabave za 2013. godinu
 • Program sufinaciranja nabave sadnog materijala Općini Marina
 • Odluka o odabiru ponuditelja za radove na uređenju doma Svinca
 • Odluku o poništenju postupka javnog natječaja za izbor osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora
 • Odluku o uređenju tematske staze „Vinovac“
 • Odluka o uređenju tematske staze „Vinišće, Velo“
 • Odluku o uređenju temetske staze „Gustrina“
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu kontejnera i kućnih posuda za otpad
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu motornog benzina i  dizel goriva

Pin It on Pinterest

Skip to content