Izradom prijedloga granice pomorskog dobra u uvali Vinišće evidentirati će se pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi i katastarskom operatu, te će se stvoriti uvjeti za provedbu razvojnih projekata i drugih zahvata na pomorskom dobru (uređenje lučica, plaža, šetnica, parkirališta, zelenih površina i dr.).

Za izradu navedenog prijedloga Općina Marina je u proračunu Općine Marina za 2018. godinu predvidjela sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna.

Dio sredstava za izradu navedenog prijedloga granice pomorskog dobra sufinanciran je i od strane Splitsko – dalmatinske županije temeljem Ugovora o sufinanciranju za izradu prijedloga granice pomorskog dobra u uvali Vinišće i njezina provedba.

Tako je u 2018. godini Splitsko – dalmatinska županija za izradu prijedloga granice pomorskog dobra izdvojila 100 000,00 kuna, kojim iznosom je će biti podmiren velik dio troška izrade projektne dokumentacije.

Navedeni projekt značajan je za razvoj cjelokupne turističke i gospodarske ponude Županije i područja općine Marina na kojem se projekt realizira.

Pin It on Pinterest

Skip to content