Urbanističkim planom uređenja naselja Poljica- obalnog dijela naselja obuhvaćeno je područje morske obale dijela naselja Poljica, za čiju izradu je Općina Marina predvidjela sredstva u proračunu u iznosu od 75.000,00 kuna.

Dio sredstava za izradu navedenog Urbanističkog plana uređenja sufinanciran je i od strane Splitsko – dalmatinske županije temeljem Ugovora u sufinanciranju za izradu Urbanističkog plana uređenja Poljica- obalni dio naselja.

Tako je u 2018. godini Splitsko – dalmatinska županija za izradu Urbanističkog plana uređenja Poljica- obalni dio naselja izdvojila 50 000,00 kuna, kojim iznosom je podmiren veći dio troška izrade projektne dokumentacije.

Temelj je izgradnja i uređenje šetnice sa svim sadržajima čime će se za naselje Poljica dodatno obogatiti turističkim sadržajima, a sve to ide i ka povećanju standarda lokalnog stanovništva.

Ovo je samo jedna od niza aktivnosti koja dokazuje dobru suradnju između Općine Marina i Splitsko – dalmatinske županije.

Pin It on Pinterest

Skip to content