Općina Marina svake godine ulaže financijska sredstva u opremanje i obnovu opreme po plažama diljem cijele općine. Tako je i je kroz 2017.godinu iz proračuna Općine Marina utrošeno ukupno 76 587,50 kn na opremu za plaže. Dio sredstava za nabavu opreme za plaže sufinanciran je i od strane Splitsko – dalmatinske županije temeljem Ugovora u sufinanciranju za nabavu opreme za plaže. Tako je u 2017. godini Splitsko – dalmatinska županija  za nabavu opreme za plaže na području općine Marina izdvojila 20 000,00 kn čime su nabavljeni: koševi za smeće, tuš, klupe i dio plutača.

Time su plaže postale uređenije i opremljenije što svim mještanima, posjetiteljima i turistima omogućava ljepši i čišći boravak na plažama u našoj općini.

Ovo je samo jedna od niza aktivnosti koja dokazuje dobru suradnju između Općine Marina i Splitsko – dalmatinske županije .

Pin It on Pinterest

Skip to content