Splitsko-dalmatinska županija je u 2019. godini iz svog proračuna sufinancirala provedbu tri projekta na pomorskom dobru u Općini Marina:

  1. Sanacija plaže i šetnice u uvali Vinišće;
  2. Izrada prijedloga granice pomorskog dobra na poluotoku Oštrica u Sevidu na moru i njezina provedba“ i
  3. Prezentacija križnog puta pod morem.

Općina Marina prijavila je navedene projekte na javni poziv Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu i natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini.

Projekti su pozitivno ocjenjeni od strane nadležnog županijskog Povjerenstva nakon čega je Župan donio odluke o odabiru projekta temeljem kojih su zaključeni ugovori o sufinanciranju za svaki projekt.

Nakon uspješne provedbe projekata od strane Općine Marina, Splitsko-dalmatinska županija izvršila je isplatu odobrenog iznosa sufinanciranja za sve projekte.

Financijska konstrukcija sufinanciranih projekata:

PROJEKT UKUPNI TROŠKOVI KN UDIO OPĆINE MARINA KN UDIO SDŽ KN
1. SANACIJA PLAŽE I ŠETNICE U UVALI VINIŠĆE 526.676,94 476.676,94 50.000,00
2. IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA NA POLUOTOKU OŠTRICA U SEVIDU NA MORU I

NJEZINA PROVEDBA“

156.250,00 106.250,00 50.000,00
3. PREZENTACIJA KRIŽNOG PUTA POD MOREM  16.750,00   12.750,00  4.000,00
UKUPNO 699.676,94 595.676,94 104.000,00

 

Općinski načelnik Općine Marina

Ante Mamut

IMG_9095
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

Pin It on Pinterest

Skip to content