Godine 2017. usvojene su Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Marina kojima su proširena građevinska područja u svim naseljima prema zahtjevima građana. Građevinska područja naselja su proširena da bi se žiteljima omogućila gradnja zgrada i pokrenuo investicijski ciklus. U datom trenutku nije bilo moguće udovoljiti svim zahtjevima, te su prihvaćeni zahtjevi koji su bili spremni za realizaciju, tj. izgradnju u cilju da se kroz nekoliko godina, kada se izgradi postojeće građevinsko područje, ponovo proširi građevinsko područje.

Nažalost, veći dio “novog” građevinskog područja još nije izgrađen iako je prošlo dovoljno vremena. Iz tog razloga većina naselja nema mogućnost daljnjeg proširenja građevinskog područja.

U proteklom razdoblju zaprimljen je veći broj zahtjeva za proširenjem građevinskog područja naselja, te su iz tog razloga pokrenute nove Izmjene i dopune Prostornog Plana Općine Marina. 

Kako u većini naselja nije moguće proširenje građevinskog područja, da bi se udovoljilo zahtjevima, neizbježno je ukidanje određenog dijela građevinskog područja. Općina Marina će napraviti reviziju građevinskih područja proširenih kroz Izmjene i dopune plana iz 2017.  godine te će, po potrebi, ukidati građevinsko područje na česticama koje u proteklih sedam godina nisu izgrađene.

Općina Marina ulaže napore i znatna sredstva u izgradnju infrastrukture (vodovod, elektrooposkrbni sustav, prometnice, plaže, nova riva…), te na ovaj način želi potaknuti građane da ulažu i grade.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content