Prema Zakonu o proračunu („Narodne novine“ 144/21), Ministarstvo financija sastavlja Uputu za izradu proračuna JLP®S. Na temelju Upute Ministarstva financija i u skladu sa odredbama članka 26. Zakona o proračunu upravno tijelo izrađuje uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika i izradu proračuna za razdoblje 2023.- 2025.

Upute možete preuzeti u nastavku.

upute za izradu proračuna za 2023-2025

Pin It on Pinterest

Skip to content