Važeći planovi uređenja

1. UPU Marina

UPU Marina_obrazlozenje
UPU Marina_obrazlozenje (206 KB)
UPU Marina_odredbe
UPU Marina_odredbe (219 KB)

 

 

2. Barbišnjevica

I_OBRAZLOZENJE
I_OBRAZLOZENJE (108 KB)
II_Odredbe
II_Odredbe (130 KB)
II_Odredbe_radni materijal
II_Odredbe_radni materijal (266 KB)
Sadržaj
Sadržaj (97 KB)

 

 

3. Radna zona Marina

UPU radne zone 1.O D L U K A
UPU radne zone 1.O D L U K A (184 KB)
UPU radne zone II.ODREDBE
UPU radne zone II.ODREDBE (243 KB)

 

Kartografski prikaz (Radna zona Marina)

0. Obuhvat
0. Obuhvat (562 KB)
1. Namjena
1. Namjena (614 KB)
5. Promet
5. Promet (732 KB)
6. Telekomunikacije
6. Telekomunikacije (599 KB)
6.1. Energetika
6.1. Energetika (655 KB)
6.2. Voda
6.2. Voda (600 KB)
6.3. Odvodnja
6.3. Odvodnja (622 KB)
2. Zaštita
2. Zaštita (639 KB)
4. Način i uvjeti gradnje
4. Način i uvjeti gradnje (597 KB)

 

4. UPU Dobrečevo - konačni prijedlog

1. Obrazloženje
1. Obrazloženje (816 KB)
2.Odredbe
2.Odredbe (154 KB)
3. Sažetak za javnost
3. Sažetak za javnost (77 KB)

 

 

UPU Dobrečevo - Nacrt konačnog prijedloga

Odluka o utvrđivanju nacrta prijedloga Dobrečevo
Odluka o utvrđivanju nacrta prijedloga Dobrečevo (97 KB)
Zaključak - Dobrečevo (1)
Zaključak - Dobrečevo (1) (190 KB)

 

 

UPU Dobrečevo - Nacrt konačnog prijedloga - Obrazloženje i odredbe

1.Obrazloženje
1.Obrazloženje (489 KB)
2. Odredbe
2. Odredbe (149 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content