Osvrt na kraju mandata

Održana javna tribina u općini Marina krajem prošlog mjeseca imala je svrhu upoznavanja i naglašavanja značaja vode kao izvor života i uvjeta za razvoj, a posebno turizma.
U sadašnjem mandatu vodoopskrba i odvodnja zauzimala je prioritetno mjesto, što se može potvrditi sa svojim raspravama, dogovorima i rezultatima. U periodu od 2011. do svibnja 2013. godine održano je preko 39 radnih sastanaka i to: 6 sa Hrvatskim vodama- Split, 3 sa Hrvatskim vodama- Zagreb, 10 sa Vodovodom- Split,13 sa Vodovodom Šibenik, 2 sa Gradom Šibenikom, 5 sa Općinom Rogoznica.
Razgovori sa svim subjektima imali su za cilj što prije dovesti zdravu pitku vodu u 40% naselja koja nemaju pitku vodu i poslovne zone koje trebaju osigurati razvoj. Prve godine mandata izradila se dijelom projektna dokumentacija za južni pravac i idejni projekt za zagorski dio (naselja Vinovac- Rastovac).
Prioritetni južni pravac uvršten je u program Hrvatskih voda za realizaciju do 2015.godine. Općina Marina učinila je sve da se realizacija provede bez problema. Vodovodu Split osigurala je u proračunu sredstva 10% investicije za 4,5 km cjevovoda dok 90% sredstava osiguravaju Hrvatske vode. Na javnom nadmetanju poslove je dobio „Brodomerkur“ sa iznosom 4.978.584,70 kn , 26.09.2012. godine. Ponuđen je ugovor Hrvatskih voda, ali unatoč jamstvu općine da će kao jamac garantirati realizaciju ugovora do danas nije potpisan. Općina je također osigurala sredstva za rješavanje imovinsko- pravnih poslova.
Sa općinom Rogoznica dogovoreno je da se rješavanje imovinskih odnosa i izgradnje cjevovoda VS Šupljak- Dvornice- Sevid, Vinišće zajednički financira te su osigurala sredstva. U toku 2012. godine izrađen je i glavni projekt Dvornice- Sevid 1,5 km i u toku je rješavanje imovinskih odnosa. Očekujemo početak izgradnje ove godine.
Za zagorski cjevovod općina je izradila:
– glavni projekt za cjevovod do Vinovca i Rastovca, projekat mreže Vinovca.
– Idejni projekt za cjevovoda, VS-a i CS za naselja Mitlo, Blizna Donja i Gornja.
– Izgrađen je cjevovod do Vinovca u dužini 2 km i vodovodna mreža u iznosu od 1.200.000 kn.
– U toku je izgradnja cjevovoda do Rastovca vrijednosti 2.350.000 kn. Učešće općine iznosi 10% uz rješavanje imovinsko- pravnih odnosa.
Da bi izgradili planirani zagorski vodoopskrbni sustav još nam je potrebno cca 13 mil. kuna.
U nastojanju da se otklone određene poteškoće u realizaciji izgradnje objekata vodoopskrbe i odvodnje, a na prijedlog glavnog direktora, gospodina Ivice Plišića dogovoren je za petak 17. Svibnja u 930 radni sastanak u općini Marina, kojem će prisustvovati zamjenik generalnog direktora gospodin Holjevć, Kolovrat, Vodovod Split,Vodovod Šibenik i Općina Rogoznica te načelnik Ante Mamut sa suradnicima.

Općinski načelnik
Ante Mamut

Pin It on Pinterest

Skip to content