Dana 17. veljače 2015.g. (utorak) u općinskoj vijećnici, na adresi Ante Rudana 47, Marina održat će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Marina. Na dnevnom redu je šesnaest točaka: 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za izgradnju prometne mreže s komunalnom infrastrukturom u obuhvatu UPU-a „Dobrečevo“ dio naselja Marina
 3. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za nabavu električne energije
 4. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za nabavu goriva
 5. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog Ugovora ( Službeni Glasnik 3/10)
 6. Prijedlog Ispravka Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2015. godine.
 7. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijećaizabranih na kandidacijskim listama grupe birača (nezavisni vijećnici) za 2015. godinu
 8. Prijedlog Zaključka Promet d. o. o.
 9. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi
 10. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju komunalnog poduzeća
 11. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu.
 12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Marina u 2014. godinu.
 13. Prijedlog Odluke o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju UPU-a Vela Borovica
 15. Prijedlog Odluke tematska staza zdravlja Marin                                                                                                                                                                                                        – dostava Ugovora o izgradnji prometne mreže s komunalnom infrastrukturom u obuhvatu UPU „Dobrečevo“ dio naselja Marina vezano za točku 2. dnevnog reda.
 16. Vijećnička pitanja

PDF: Dnevni red 11.sjednice Općinskog vijeća Općine Marina

PDF: Dopuna dnevnog reda 11. sjednice Općinskog vijeća

Pin It on Pinterest

Skip to content