Dana 29.travnja 2015.g. (srijeda) u općinskoj vijećnici, na adresi Ante Rudana 47, Marina održat će se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Marina. Na dnevnom redu su trideset i četiri točke:

– Vjećnička pitanja
1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog I Izmjene proračuna Općine Marina za 2015. godinu
3.Prijedlog Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
4.Prijedlog Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
5.Prijedlog Izmjene Programa izgradnje objekata društvenih djelatnosti za 2015. godinu
6. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2015. godini
7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina u 2015. godini.
8.Prijedlog Izmjene i dopune Programa za male komunalne akcije u 2015. godini.
9. Izvršenje Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu
10.Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11. .Izvješće o radu načelnika Općine Marina za 2014. godinu
12. Prijedlog Odluke o izradi Marinskog zbornika
13. Prijedlog Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu.
14. Prijedlog Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Marina
15 .Prijedlog Pravilnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina
16. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina
17 .Prijedlog Odluke o mjerilima za određivanje plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina
18 . Prijedlog Izmjene i dopune odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
19. Prijedlog Odluke o ukidanju Vlastitog komunalnog pogona
20. Prijedlog Odluke o osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina
21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju Projekta dogradnje Osnovne škole, izgradnje školske sportske dvorane, i legalizacije Osnovne škole „Ivan Duknović „ Marina.
22. Prijedlog Odluke o dokapitalizaciji ulaganja Općine Marina pretvaranjem potraživanja Općine Marina u vlasničke udjele u Vodovodu i odvodnji d. o. o. Šibenik s Ugovorom o pretvaranju potraživanja u udjele
23. Prijedlog Odluke o ovlaštenju Načelnika za zaključivanje ugovora o javnim radovima za nastavak izgradnje vodovodne mreže Rastovac-građevinski radovi s ponuditeljem“ Solin Cerna „ d.o.o. Vinišće
24. Prijedlog Odluke o ovlaštenju Načelnika za zaključenje Ugovora o uređenju šetnice uz prometnicu u Vinišću s ponuditeljem „Humina gradnja „ d.o.o.Podstrana
25. Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnih sredstava Komunalnom poduzeću „Marinski komunalac“ d.o.o. bez naknade
26. Prijedlog Odluke o auto taksi prijevozu na području Općine Marina
27. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata) reklamnih tabli, kioska i drugih naprava
28. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za izgradnju spomen obilježja Andrija Matijaš Pauk
29. Prijedlog Odluke o formiranju 10 satnog programa u Dječjem vrtiću Bubamara u Gustirni
30. Prijedlog Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Marina
31. Prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Marina
32. Prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić Marina 2015/2016
33. Prijedlog Mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Marina od roditelja korisnika
34. Izvješće Načelnika Općine Marina o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2014. godini

 

PDF: Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Marina

Pin It on Pinterest

Skip to content