Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Ivana Rinčić, stručna specijalistica javne uprave, na radnom mjestu tajnice načelnika imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Općine Marina.

Službenik za zaštitu podataka obavlja u skladu s čl. 39. Opće uredbe najmanje sljedeće zadaće:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
  •  praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe;
  • suradnja s nadzornim tijelom;
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Marina:

  • Ivana Rinčić, struč.spec.admin.publ.
  • tajnica@marina.hr
  • službeni telefonski broj: 021 889 088
  • službeni telefaks broj: 021 796 541

PDF: ODLUKA- imenovanju službenika gdpr18.01.2021

PDF:POLITIKA PDF

Promjene Politike zaštite privatnosti

U slučaju promjena Politike zaštite privatnosti Općine Marina obavijestit ćemo Vas o tome te na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike zaštite privatnosti.

Ova Politika zaštite privatnosti je zadnji put izmijenjena 18. siječnja 2021. godine.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content