Kastracija-sterilizacija mačaka (m/ž) će se obavljati u Canis Minor j.d.o.o. za veterinarske usluge, veterinarskoj ambulanti SALONA VET, OIB:11392798336, Stjepana Radića 6, 21210 Solin uz Odobrenje sufinanciranja kastracije – sterilizacije na obrascu kojeg izdaje komunalni redar Općine Marina.

Sufinanciranje je moguće ostvariti za najviše dvije mačke po kućanstvu.

Sufinanciranjem Općine Marina vlasnik plaća:
– 24,00 eura + PDV po jednom postupku sterilizacije
– 18,00 eura + PDV po jednom postupku kastracije

Odluka: Odluka o sufinanciranju kastracije

Prilog: Zahtjev za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije mačaka na području Općine Marina

 

Pin It on Pinterest

Skip to content