PDF: Službeni glasnik 20-2015 ( Izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.; Odluka o socijalnoj skrbi; Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015.g.; Izmjena programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.; Izmjena plana izrade prostornih planova za 2015.g; Izmjena programa javnih potreba socijalne skrbi u 2015. godini; Izmjena programa javnih potreba socijalne skrbi u 2015. godini; Izmjena programa javnih potreba u kulturi općine Marina u 2015.g; Odluka o izmjeni dopuni statuta Općine Marina; Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o radu; Pravilnik o uvjetima imenovanja, opisu poslova i iznosu naknade posebnog savjetnika načelnika; Izmjena programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu; Odluka o izmjenama i dopunama članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina)

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content