Dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Marina

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKO VIJEĆE   Klasa:021-05/14-50/17 Ur broj:2184/02-01/62-14-1 Marina, 15. prosinca 2014.  godine.   Na temelju članka 36. Statuta Općine Marina («Službeni glasnik Općine Marina» 10/13,11/14)...

Pin It on Pinterest