Službeni glasnik 13/2024

Sadržaj: Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina……………………… stranica 144. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2024. godinu……………………… stranica 170. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu………………………...

Službeni glasnik 12/2024

Sadržaj: Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina……………………… stranica 128. PDF: Službeni glasnik 12-2024

Službeni glasnik 11/2024

Sadržaj: Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina……………………… stranica 96. PDF: 11 – PPUO Marina – Izmjene i dopune

Službeni glasnik 10/2024

Sadržaj: Izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka u uredskom poslovanju……………………… stranica 95. PDF: Službeni glasnik 10

Službeni glasnik 08/2024

Sadržaj: Odluka o određivanju koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti………………………………… stranica 83. PDF: Službeni glasnik 08-2024

Pin It on Pinterest

Skip to content